Σχετικά με την κατηγορία Εξοπλισμός ταξιδιου

(Αντικατέστησε αυτή την πρώτη παράγραφο με μια σύντομη περιγραφή της νέας σας κατηγορίας. Αυτή η οδηγία θα εμφανιστεί στην περιοχή επιλογής κατηγορίας, επομένως προσπάθησε να είναι κάτω απο 200 χαρακτήρες. **Μέχρι να επεξεργαστείς αυτή την περιγραφή ή να δημιουργήσεις θέματα, αυτή η κατηγορία δεν θα εμφανίζεται στην σελίδα κατηγοριών. **)

Χρησιμοποιήστε τις επόμενες παραγράφους για μια μεγαλύτερη περιγραφή ή για να ορίσεις οδηγίες και κανόνες για τις κατηγορίες:

  • Γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η κατηγορία; Ποιος είναι ο σκοπός της;

  • Αυτή η κατηγορία είναι διαφορετική από αυτές που έχουμε ήδη;

  • Τι πρέπει να περιέχουν τα θέματα αυτής της κατηγορίας γενικότερα;

  • Χρειαζόμαστε αυτή την κατηγορία; Μπορούμε να την ενώσουμε με άλλη κατηγορία ή υποκατηγορία;